Czym jest rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa to termin, który oznacza, że osoby będące w związku małżeńskim, nie posiadają wspólnego majątku. Rozdzielność majątkową można ustanowić przed ślubem podpisując stosowną intercyzę lub można ją wprowadzić na podstawie orzeczenia sądu w trakcie trwania małżeństwa. Jakie skutki niesie za sobą rozdzielenie majątku i w jakich sytuacjach jest to korzystne rozwiązanie?

Czym jest rozdzielność majątkowa?

Istotą rozdzielności majątkowej jest wyodrębnienie majątków każdego z małżonków. Paradoksalnie w skład majątku wspólnego mogą wchodzić także różnego rodzaju zobowiązania prawne i finansowe. W wielu przypadkach skorzystanie z możliwości rozdzielenia majątków ratuje małżonków przed utratą wszystkiego. Wiele par jeszcze przed ślubem uzgadnia, jak w przyszłości będą wyglądać ich sprawy finansowe. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy skorzystanie z prawa do rozdziału majątku w trakcie trwania małżeństwa jest korzystne dla obu stron.

Jak ustanawia się rozdzielność majątkową?

Rozdzielność majątkowa, która została ustanowiona w trakcie trwania małżeństwa obowiązuje od dnia ustanowienia umowy. Oznacza to, że rozdzielność nie obejmuje zobowiązań, które zostały wspólnie zaciągnięte przez małżonków przed jej ustanowieniem. Istnieje kilka rodzajów rozdzielności majątkowej. Wyróżnia się, między innymi, rozdzielność majątkową dobrowolną oraz przymusową. Rozdzielność przymusowa jest ustanawiana poprzez wydanie nakazu sądowego.

Rozdzielność majątkowa – skutki

Wspólny kredyt hipoteczny

Rozdzielność majątkowa nie wyklucza możliwości wzięcia kredytu hipotecznego przez obu małżonków. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla osób, których dochody znacząco się od siebie różnią. Małżonkowie samodzielnie ustalają między sobą kto i ile będzie dokładał do comiesięcznej raty.

Zdolność kredytowa

Osoby w związku małżeńskim, które mają rozdzielność majątkową, nie muszą uzyskiwać zgody współmałżonka na wzięcie kredytu. W takiej sytuacji bank weryfikuje zdolność kredytową wyłącznie tej osoby, która ubiega się o pożyczkę. Jednocześnie wszystkie kupione za kredyt nieruchomości mogą być wyłączną własnością jednego z małżonków.

Długi

Dla wielu małżeństw rozdzielność majątkowa stanowi świetną ochronę przed długami współmałżonka. Po rozdziale majątku każda z osób pozostająca w związku małżeńskim samodzielnie odpowiada za swoje zobowiązania finansowe.

Dziedziczenie

W przypadku śmierci jednego z małżonków, fakt ustanowienia rozdzielności majątkowej nie wyklucza możliwości dziedziczenia spadku po zmarłym mężu lub żonie. Warto jednak wiedzieć, że w takiej sytuacji prawo do dziedziczenia majątku osobistego zmarłego małżonka działa na nieco innych zasadach niż w przypadku małżeństw ze wspólnością majątkową.

Alimenty

Rozdzielność majątkowa nie ma bezpośredniego wpływu na obowiązek małżeństwa. Oznacza to, że w niektórych przypadkach jeden z małżonków może po rozwodzie zostać zmuszony do wypłacania alimentów.

Czy można ustanowić rozdzielność majątkową bez zgody małżonka?

Prawo dopuszcza możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej bez zgody małżonka. Dzieje się tak w sytuacjach, w których jeden ze współmałżonków naraża drugiego na długi lub w sposób nieodpowiedzialny trwoni wspólny majątek. Taka rozdzielność w zdecydowanej większości przypadków jest uzyskiwana w postaci orzeczenia sądowego.

Kiedy warto zdecydować się na rozdzielność majątkową?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej może być dobrym posunięciem w sytuacji, gdy jeden z małżonków decyduje się na samodzielne rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ten sposób przedsiębiorca chroni współmałżonka przed ewentualnymi błędami, które mogą przyjąć formę zadłużenia. Oprócz tego w przypadku rozwodu ustanowienie rozdzielności przed ślubem lub w trakcie jego trwania, znacząco przyspiesza i ułatwia proces rozwodowy.

Artykuł powstał we współpracy z Radcą Prawnym Lucyną Szabelską

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz